Противно на общоприетото мнение, междуградските товарни превози не са свързани с по-голям риск за товара, в сравнение с градските, стига да са спазени някои елементарни правила.

Първото от тях е, разбира се, транспортираният багаж да бъде добре обезопасен по време на движение. Това включва внимателното му опаковане по подходящ начин със съответните опаковачъни материали и привързването му с колани и въжета, след като е бил натоварен в каросерията на товарен бус или камион.

С чупливите предмети трябва да се занимава само изключително подготвен и сръчен екип, за да не бъдат повредени още преди преместването. Тези вещи се нуждаят от по-специална опаковка, която да осигури безаварийното им пренасяне.

Второто основно правило при междуградския превоз е разпределението на транспортирания багаж в товарния отсек на превозното средство. Напълно недопустимо е поставянето на товар в кабината на шофьора – нещо, което нерядко се случва при превоз на мебели и вещи в градски условия. Подобно действие би нарушило комфорта на шофьора и би създало опасност по време на движение.

При подреждането на товара в предвиденото за това пространство трябва да се следи тежестта да бъде равномерно разпределена, тъй като в противен случай би могла да възникне опасна ситуация на пътя. Прекомерната тежест само в една част на камиона може да предизвика пукане на гума или поднасяне на някой по-остър завой с фатални последици.

Освен това при товаренето трябва да се съобрази дали целият товар ще бъде разтоварван на едно място или не, тъй като във втория случай багажът, предвиден пръв за сваляне, трябва да бъде натоварен последен. Често това влиза в конфликт с гореспоменатото разпределение на тежестта и само добре обучен екип с многогодишен опит, какъвто е екипът на товарни превози бг, може да се справи със ситуацията. А и чупливите предмети, независимо колко добре са опаковани, винаги трябва да се поставят най-отгоре и също да бъдат обезопасявани с въжета, което създава
допълнителни трудности. Третото, но не и последно по важност правило, е човекът, на когото поверявате транспортиране на товара, да бъде изключително надежден и да сте уверени в неговите шофьорски умения и способност да реагира в непредвидена ситуация на пътя. Задължително е да има опит в сферата на транспортните услуги и да няма вина за настъпили ПТП поне 5 години назад. Всички шофьори, членове на екипа на tovarniprevozi.bg , са проверени и отговарят на необходимите условия, за да бъдат нашите клиенти спокойни и уверени, че ще получат своя товар напълно здрав и
без всякакви повреди. Освен междуградски курсове, Товарни превози БГ извършва и транспортни услуги в София и региона като изхвърляне на мебели, преместване на дома и офиса и чистене на тавани и мазета.