Махане на ограда

Премахване на колове и порта

Товарнипревози.бг предлага услуга по махане на ограда и извозване на отпадъка. Демонтираме старата порта евтино и много бързо. Натоварваме веднага в големият ни камион всички парчета от оградата. Възползвайте се от професионалният ни екип и отлични цени като позвъните на телефона от тук.

махане на ограда

Искрено ви препоръчваме да се доверите на опита ни за такива задачи, но в случай че искате сами да опитате тази информация ще е от поза. Премахването на стара дървена ограда и демонтирането на дървена порта е задача, която изисква планиране, подходящи инструменти и внимание към безопасността. Ето някои основни стъпки и съвети за успешно изпълнение на този проект.

Подготовка

  1. Оценка на състоянието: Първо, оценете състоянието на оградата и портата. Ако дървото е гнило или повредено, може да се наложи да вземете допълнителни предпазни мерки за безопасност.
  2. Инструменти и материали: Уверете се, че разполагате с необходимите инструменти, като чук, отвертки, пила за метал, и защитно оборудване като ръкавици и защитни очила.
  3. Планиране на махане на ограда: Идентифицирайте как оградата и портата са прикрепени към земята и помежду си. Това може да включва бетонни основи или засилени връзки.

Самото махане на ограда

  1. Отстраняване на дъски: Започнете с отстраняването на дъските на оградата, като работите отгоре надолу. Използвайте подходящ инструмент за откачване на дъските от стълбовете.
  2. Демонтиране на стълбове: Ако стълбовете са забити в земята или в бетон, може да се наложи да използвате лост или копач за тяхното изваждане. Бъдете внимателни, тъй като това може да бъде трудна и опасна работа.
  3. Демонтиране на дървената порта
  4. Отстраняване на пантите: Първата стъпка е да отстраните пантите на портата, което обикновено може да се направи с отвертка или ключ, в зависимост от типа на крепежните елементи.
  5. Премахване на портата: След като пантите са отстранени, внимателно премахнете портата. Ако е тежка, може да се наложи помощ от второ лице.
  • Безопасност: През целия процес носете подходящо защитно оборудване и бъдете внимателни към остри или гнили части от дървото.
  • Почистване: След демонтирането, почистете района от отпадъци. Разгледайте възможностите за рециклиране или подходящо изхвърляне на дървените отпадъци.

Въпроси и отговори

Как да постъпя с дървените отпадъци?
Проверете местните разпоредби за рециклиране или изхвърляне на дървени отпадъци. В някои случаи, могат да бъдат използвани за компост или като дърва за огрев.

Какво да правя, ако стълбовете са бетонирани?
Използвайте тежък лост или копач за изваждането им. В някои случаи, може да се наложи да използвате бормашина с длето за разбиване на бетона около стълба.

Премахването на стара дървена ограда и порта може да бъде трудоемка, но задоволителна задача, която подобрява външния вид и функционалността на вашия имот. С правилните инструменти и подход, можете успешно да завършите този проект. Ето нашият телефон за връзка 0887 765 115