cargo van

Почистване на апартамент от вехтории

Разчистване на апартамент от вехтории

Чували ли сте за нещо, наречено вещомания? Не? Това е психично заболяване, при което хората изпитват патологична привързаност към вещи, която се изразява в постоянно събиране и трупане на ненужни предмети и пълна невъзможност на човек да се раздели с тях, дори когато се касае за празна бутилка, стара четка за зъби или картонена кутия от пица. Домовете на вещоманите са препълнени като кофи за смет, в пълен безпорядък и въпреки, че не се чувстват добре в такава обстановка, болните изпадат в тежки нервни кризи при всеки опит да бъдат откъснати от тази среда.

Повечето от хората осъзнават това свое състояние и своевременно търсят адекватна помощ. Необходима е продължителна работа с психолог за преодоляване на привързаността към вещите и внимателно, постепенно изнасяне на стари вещи от жилище .Това е важна част от терапевтичния процес и не трябва да се извършва без участието на субекта.

За някои хора обаче това остава нерешен проблем и дори се задълбочава с времето, като положението напълно излиза от контрол. По различни начини успяват да скрият състоянието от близките си и те научават едва когато получат жилището на вещомана в наследство и открият, че е пълно с боклуци и напълно негодно за обитаване.

Решението в този случай е да се извикат професионалисти от фирма за почистване на апартаменти от стари мебели, които да извършат събиране и изнасяне на боклуците. Отпадъците трябва да се сортират според възможностите за рециклиране и с подходящ товарен транспорт да бъдат извозени до съответните депа. В зависимост от сериозността на заболяването, естеството на натрупаните вещи може да варира от стари дрехи, играчки, сувенири и всякакви други безвредни предмети до използвана тоалетна хартия, храна в различна степен на разложение и други органични отпадъци.

Последните трябва да се третират с повишено внимание поради опасността от разпространение на зарази и това е още причина, налагаща присъствието на специалисти по изхвърляне на боклуци, които да разполагат с необходимата защитна екипировка. За такива случаи фирма Товарни Превози.БГ разполага с добре оборудвани екипи, преминали необходимото обучение и отлично подготвени за сериозността на ситуацията. Използват се пригодени за целта товарни микробуси с максимален капацитет за извозване на боклуци и минимален риск за замърсяване на околната среда.

За да се избегнат бъдещи инциденти, компетентните лица препоръчват след извозване и изхвърляне на отпадъците, жилищата да претърпят цялостна дезинфекция и пълна обработка срещу насекоми, гризачи, паразити и микроорганизми.